За чепарето

Най-общо чепарето, което ползват българските риболовци представлява набор от малки примамки обикновено използвани за улов на риба, която се храни с дребна плячка като сафрид и чернокоп.То се състои от произволен брой (обикновено между 8 и 10 ) куки, всяка една привързана на къс 4-7 сантиметров повод а всички те са навързани със специални възли през равни интервали към основна линия дълга около 2 метра.Чепарето завършва с оловна тежест, която е издължена а в горната му част се поставя вирбел, за да се предотврати усукването. Отделните куки са декорирани в ярко наситени цветове с ефектни материали, така че да имитират пасаж от дребни рибки. Цветът на чепарето, броят на куките, дължината на поводите и дебелината на влакното зависят от конкретния вид риба, който ще се лови. За тези, които тепърва се канят да опитат риболова с чепаре ще кажа, че това е един от най-атрактивните и емоционални методи за ловене на риба по нашето Черноморие както от брега , така и от лодка в морето.

Read More…

Материали

Материалите, които използвам са на водещи фирми в областта на мухарския риболов.

Разгледай

Read More....

Промоционални оферти

При поръчка на количества ще Ви предложа апетитни оферти съобразени с конкретното запитване. Chepare

Read More…